Hotline: 0965.39.81.89

uSky Transport lại một lần nữa gây xôn xao giới truyền thông thế giới

Ngày đăng: 02-11-2021 11:23:34

12 bài báo truyền thông đưa tin về uSky Transport


https://www.gadgetvoize.com/2021/11/01/unitsky-completes-first-stage-of-usky-elevated-string-rail-transport-system

https://www.zawya.com/mena/en/business/story/Unitsky_finishes_first_stage_of_passenger_cargo_string_rail_in_Sharjah-ZAWYA20211031141407/

https://futuretechmag.com/unitsky-completes-first-stage-of-usky-elevated-string-rail-transport-system/

https://www.gulf-insider.com/uae-first-stage-of-passenger-string-rail-completed/ https://www.transportandlogisticsme.com/smart-transportation/unitsky-launches-cargo-and-passenger-transport-complexes-in-sharjah

https://filipinotimes.net/latest-news/2021/10/31/high-speed-rail-passenger-pod-unveiled-in-sharjah/

https://www.logisticsmiddleeast.com/logistics/unitsky-completes-the-first-stage-of-usky-passenger-string-rail-in-sharjah

https://vn.tradingview.com/news/reuters.com,2021-10-31:newsml_Zaw6RgSgz:1-news-unitsky-finishes-first-stage-of-passenger-cargo-string-rail-in-sharjah

https://mid-east.info/unitsky-launch-cargo-and-passenger-transport-complexes-ahead-of-a-high-speed-solution-in-2025/

 

Bình luận

Bài viết liên quan

zalo
0965.39.81.89